Het zijn lastige tijden. Allemaal worden we geconfronteerd met stijgende prijzen. Toch voeren wij de jaarlijkse huurverhoging door. Waarom doet Mercatus dat? Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in onderhoud en verduurzaming van woningen, nieuwbouw en leefbaarheid in wijken en dorpen. Heeft u moeite om de huurprijs te betalen, neem dan contact met ons op. Samen zoeken we naar oplossingen, die passen bij uw situatie.
Hoeveel huurverhoging is wettelijk toegestaan?

De maximale huurverhoging die wij dit jaar volgens de wet mogen doorvoeren, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van een huishouden:

 • Inkomen tot en met € 48.836 maximaal 3,1% = reguliere huurverhoging
 • Inkomen boven € 48.836 = inkomensafhankelijke huurverhoging

De huurverhoging mag per huurwoning verschillend zijn. Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Gemiddeld mag de huurverhoging van alle woningen van Mercatus niet meer dan 2,6% zijn.

Reguliere huurverhoging

In goed overleg met Stichting Huurdersbelang Mercatus (SHM) hebben wij afspraken gemaakt over de huurverhoging. Daarnaast hebben wij met SHM gekeken naar een zo eerlijk mogelijke verdeling van de huurverhoging. De huurverhoging die Mercatus doorberekent aan bewoners varieert van 2,8% t/m 3,1%. In een enkel geval komt het voor dat de huurverhoging lager is dan 2,8%. De huurverhoging hangt af van de verhouding tussen de huurprijs die jij betaalt en de huurprijs die een nieuwe huurder gaat betalen wanneer jij de huur opzegt. Dit noemt Mercatus de sociale huurprijs (aanbiedhuur). Het grootste deel van onze bewoners die al een redelijke huur betaalt in relatie tot de kwaliteit van de woning krijgt geen huurverhoging. Ook bewoners van een woning met een D-, E-, F- of G-energielabel krijgen dit jaar geen huurverhoging. Hiermee zorgt Mercatus ervoor dat het wonen betaalbaar blijft.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huishoudens met een inkomen boven € 48.836 kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen van € 50 of € 100. De hoogte van de huurverhoging is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en het inkomen. Mercatus voert in 2023 de inkomensafhankelijke huurverhoging door. Hierbij matigen we de huurverhoging tot 50% van het wettelijk toegestane bedrag.

Waarom is mijn huurverhoging anders dan bij mijn buren?

Bij de bepaling van de huurverhoging heeft Mercatus gekeken naar de verhouding tussen de huurprijs die je betaalt voor de woning (netto huur) en de huurprijs die Mercatus vraagt aan nieuwe huurders (sociale huurprijs). In de meeste gevallen is de nieuwe huurprijs van de woning hoger. Om deze reden betalen jij en jouw buren meestal niet dezelfde huurprijs. Uiteindelijk huur je wel hetzelfde type woning met kleine verschillen. Wij vinden daarom dat er niet te veel verschil mag ontstaan in de hoogte van de huurprijs. De huurverhoging is nooit meer dan 3,1%.

Wat wordt verstaan onder sociale huurprijs?

De sociale huurprijs is de huurprijs die Mercatus vraagt voor de woning op het moment dat wij de woning opnieuw gaan verhuren. We noemen dit ook wel de aanbiedhuur.

Bezwaar maken? In welke gevallen kan dat?

Alle verhogingen tussen de 0% en 3,1% mogen doorgevoerd worden zonder dat dit te maken heeft met het huishoudinkomen, uw huishoudsamenstelling of uw leeftijd. U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging in de volgende gevallen:

 • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging van 3,1%.
 • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 • Mercatus wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen. (Dit geldt niet bij nieuwe, in de afgelopen 12 maanden, afgesloten huurovereenkomsten.)
 • U heeft het voorstel voor huurverhoging te laat ontvangen. Wij zijn verplicht het voorstel 2 maanden voor de ingangsdatum aan u te verzenden. Dit is 1 mei voor de huurverhoging per 1 juli.

De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Bezwaarschrift huurverhoging 2023

Waarom krijg ik 2,8% huurverhoging?

Wij leggen dit uit met een voorbeeld:

een bewoner woont 5 jaar in een eengezinswoning in Emmeloord. De bewoner betaalt een netto huurprijs van € 627,50 per maand. Op het moment dat de woning leeg komt gaat Mercatus deze woning verhuren voor € 647,19 (sociale huurprijs). De netto huur ligt minder dan 5% lager dan de nieuwe huurprijs. De bewoner krijgt daarom een huurverhoging van 2,8%.

Waarom krijg ik 3,1% huurverhoging?

Wij leggen dit uit met een voorbeeld:

een bewoner woont 15 jaar in een eengezinswoning in Marknesse. De bewoner betaalt een netto huurprijs van € 575,50 per maand. Op het moment dat de woning leeg komt gaat Mercatus deze woning verhuren voor € 625,00 (sociale huurprijs). De netto huur ligt meer dan 5% lager dan de nieuwe huurprijs. De bewoner krijgt daarom een huurverhoging van 3,1%.

Waarom krijg ik geen huurverhoging?

Mercatus vindt de betaalbaarheid van de woningen belangrijk. Bij betaalbaarheid kijken we naar de huurprijs en woonlasten. Een aantal bewoners krijgt dit jaar geen huurverhoging omdat:

 • Zij al de sociale huurprijs betalen. Deze bewoners betalen al een huurprijs die volgens Mercatus in verhouding staat tot de kwaliteit van de woning.
 • De woning een D-, E-, F- of G-energie label heeft. Hiermee wil Mercatus bewoners tegemoet komen die hogere woonlasten hebben omdat de woning minder energiezuinig is.
 • De woning binnen een periode van 5 jaar wordt gesloopt.
 • Zij in een woning wonen die Mercatus het komende jaar gaat renoveren.
Huurtoeslag

Ontvangt u nu huurtoeslag? Dan hoeft u de nieuwe huur niet aan de Belastingdienst door te geven. U ontvangt te zijner tijd een beschikking huurtoeslag, waarin de nieuwe huurprijs is verwerkt.
Wilt u weten of u voor huurtoeslag in aanmerking komt? Op www.belastingdienst.nl kunt u een proefberekening maken.

Huurverhoging 2023